VIIMASED PROJEKTID

Väike tn 3, Vaida

Aasta: 2017

Tellija: KÜ PIHLA

Tööde liik: Fassaadi soojustamine