VIIMASED PROJEKTID

Taleon Grupp OÜ

Kiiresti arenev korterelamute renoveerimistöid teostav ettevõte. Oma töös me kasutame sertifitseeritud ja parima kvaliteediga ehitusmaterjale.

Meiega saate tööd
alati tehtud!

Pakume oma klientidele kõrget kvaliteeti mõistliku hinnaga. Tööde eest vastutavad professionaalsed töötajad, kes pidevalt arendavad oma teadmisi ja oskusi,
et tagada kvaliteetse tulemuse saavutamist. Meie poolt teostatud tööd ja osutatud teenused vastavad klientide spetsiifilistele nõuetele ja ootustele.

Meie ülesanne on pakkuda klientidele kõrgekvaliteedilisi teenuseid üldehitustööde valdkonnas, koordineerides tulemuslikult omi protsesse alltöövõtjate tegevusega.

Töötame selle nimel, et vältida vigu ning ühildada oma ehitustehnoloogiat ja keskkonnaaspekte.

Tuues välja kompetentsed otsused loome stimuleeriva töökeskkonna ja konkurentsivõimelise ettevõtte.

Keskkonnajuhtimissüsteemi piirid vastavad meie tegevusest tulenevate keskkonnamõjude iseloomule, ulatusele ja mõjule.

Meie ülesandeks on pidev parendamine ja saastumise vältimine.

Määratleme need aspektid, mis avaldavad või võivad avaldada olulist keskkonnamõju (st olulised keskkonnaaspektid)

 

 

 

 

 

 

 

Meie garanteerime kindla kvaliteedi ja pika eluea!